System SYMFONIA Kadry i Płace 2014

Informujemy, że została udostępniona płatna wersja programu Symfonia Kadry i Płace 2014.

Nowa wersja zawiera zmiany, które dostosowują aplikację do zmian prawnych, które weszły w życie 17 czerwca 2013r. na mocy Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja ustawy wprowadza zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich pracowników dotyczących między innymi :

•       wymiarów urlopów związanych z rodzicielstwem

oraz

•       zasad wypłacania zasiłku macierzyńskiego.

Uwaga! Zmiany w aplikacji nie obejmują nowych wzorów wniosków, które zostaną uzupełnione w późniejszym terminie.

Szczegółowy opis zmian>>>

 

System Zarządzania Forte dostosowany do zmian prawnych

Informujemy, że jest już dostępna nowa wersja Systemu Forte 2013. Wersja 2013 dostosowuje System Forte do zmian prawnych wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2013

Zmiany w Systemie Zarządzania Forte 2013 wynikają z:

 • Ustawy nowelizacyjnej VAT 2013 oraz projektów Rozporządzeń Ministra Finansów;
 • Ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce;
 • Rozporządzenia w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej;
 • Rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług;

Klienci, posiadający aktywny abonament na aktualizację oprogramowania otrzymują nowe wersje Systemu Forte w ramach abonamentu.

Dostosowanie Systemu Zarządzania Forte do zmian prawno-podatkowych, obowiązujących przedsiębiorców od stycznia 2013 roku, obejmuje m.in.:

 • Kontrolę przepływów finansowych oraz szybką identyfikację niezapłaconych i przeterminowanych zobowiązań wspierająca obsługę ulgi na „złe długi”
 • Wsparcie w dokonaniu korekty podstawy opodatkowania w podatku dochodowym oraz amortyzacji środków trwałych z tytułu niezapłaconych zobowiązań (jest to o tyle istotne, że brak terminowego skorygowania podatku naliczonego o niezapłacone zobowiązania będzie podlegać 30% sankcji)
 • Obsługę nowych zasad pełnej metody kasowej, w tym automatyczną kontrolę w programach przypisania do właściwego okresu rozliczeń VAT
 • Kontrolę biznesową, która – dzięki specjalnym raportom - umożliwia natychmiastowe wykazanie prawidłowości zaistnienia i przebiegu transakcji biznesowych m.in.: w przypadku kontroli skarbowej
 • Bezproblemową ewidencję faktury uproszczonej, dzięki automatycznemu wyliczaniu kwoty netto oraz automatycznemu wyliczaniu stawki VAT i ułatwieniom w wypełnianiu rejestru VAT
 • Przejście na fakturowanie elektroniczne dla wszystkich lub wybranych kontrahentów, wraz z obsługą zgody domniemanej oraz licznymi ułatwieniami w księgowaniu faktur elektronicznych
 • Właściwe oznaczanie faktur VAT i pro forma
 • Wystawianie faktury przez nabywcę
 • Nowy mechanizm podpisywania deklaracji VAT 7 dla osób fizycznych bez konieczności użycia podpisu elektronicznego
 • Deklarację CIT-8
 • Aktualny wzór formularza PIT-8AR
 • Aktualne, obowiązujące w 2013 roku wartości wskaźników m.in.: minimalna podstawa wymiaru zasiłków, najniższe wynagrodzenie, kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, współczynnik do ekwiwalentu, miesięczna ulga podatkowa ustawowa, roczna ulga podatkowa, podstawy naliczenia składki ZUS, maksymalna roczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (itd.)
 • Obsługę odbioru dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w dzień wolny od pracy
 • Elastyczne zarządzanie urlopami pracowniczymi oraz ewidencjonowanie i rozliczanie urlopu w godzinach

Zachęcamy do zakupu Systemu Zarządzania Forte, który zapewni Państwu bezpieczeństwo prawne oraz płynne przejście zmiany w przepisach.

Symfonia już gotowa na zmiany prawne

Informujemy, że nowe wersje programów Systemu Symfonia, dostosowane do zmian prawnych wchodzących w życie w 2013 roku są już dostępne w sieci sprzedaży Sage.

Dostępne są nowe wersje programów:

 • Symfonia Finanse i Księgowość 2013.1
 • Symfonia Mała Księgowość 2013.1
 • Symfonia Handel 2013.1
 • Symfonia Faktura 2013.1
 • Symfonia e-Deklaracje 2013.1
 • Symfonia e-Dokumenty 2013.1

Dostosowanie Systemu Symfonia do zmian prawno-podatkowych, wchodzących w życie w 2013 roku, obejmuje, m.in.:

 • Kontrolę biznesową, która – dzięki specjalnym raportom - umożliwia natychmiastowe wykazanie prawidłowości zaistnienia i przebiegu transakcji biznesowych m.in.: w przypadku kontroli skarbowej
 • Bezproblemową ewidencję faktury uproszczonej, dzięki automatycznemu wyliczaniu kwoty netto oraz automatycznemu wyliczaniu stawki VAT i ułatwieniom w wypełnianiu rejestru VAT
 • Przejście na fakturowanie elektroniczne dla wszystkich lub wybranych kontrahentów, wraz z obsługą zgody domniemanej oraz licznymi ułatwieniami w księgowaniu faktur elektronicznych
 • Właściwe oznaczanie faktur VAT i pro forma
 • Wystawianie faktury przez nabywcę
 • oraz zmiany w obszarze deklaracji m.in.:
 • Nowy mechanizm podpisywania deklaracji VAT 7 dla osób fizycznych bez konieczności użycia podpisu elektronicznego;
 • Deklaracja CIT8

 

Do końca grudnia aktualne wydania programów Systemu Symfonia zostaną rozszerzone o obsługę kolejnych zmian, m.in., wynikających z ustawy deregulacyjnej, które będą obowiązywały od stycznia 2013 roku:

 • Kontrola przepływów finansowych oraz szybka identyfikacja niezapłaconych i przeterminowanych zobowiązań wspierająca obsługę ulgi na „złe długi”,
 • Wsparcie w dokonaniu korekty podstawy opodatkowania w podatku dochodowym oraz amortyzacji środków trwałych z tytułu niezapłaconych zobowiązań (jest to o tyle istotne, że brak terminowego skorygowania podatku naliczonego o niezapłacone zobowiązania będzie podlegać 30% sankcji),
 • Obsługa nowych zasad pełnej metody kasowej, w tym automatyczna kontrola w programach przypisania do właściwego okresu rozliczeń VAT.

 

Zachęcamy do zakupu programów Systemu Symfonia, które zapewniają bezpieczeństwo prawne oraz płynne przejście przez planowane od stycznia 2013 roku zmiany w przepisach.

 

 

Nowe deklaracje PIT

W odpowiedzi na postulaty z rynku związane z wydaniami deklaracyjnymi  informujemy , że zmianie ulegają  wybrane terminy wydań wersji.

Aktualny plan wydań:
Symfonia Kadry i Płace KDP 2012 wersja płatna (PIT i ZUS) -   31 stycznia 2012
Symfonia Płace PLP 2012 wersja płatna (PIT i ZUS) – 9 lutego 2012
Bezpłatny dodatek dla posiadaczy wersji 2012 Forte Kadry i Płace dotyczący deklaracji PIT – 20.01.2012

 

 

Sage z Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej

Miło nam poinformować, że nasza spółka otrzymała Certyfikat Wiarygodności Biznesowej wywiadowni gospodarczej Dun & Bradstreet. Certyfikat przyznawany jest jedynie tym firmom, które wykażą się najwyższą oceną stabilności i najlepszymi wskaźnikami finansowymi.

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej D&B zaświadcza, że Sage sp. z o.o. ma bardzo dobrą kondycję finansową, ryzyko transakcji z firmą jest minimalne, a poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności nie występuje lub jest znikomy. D&B analizowało dane finansowe z 2010 roku. Badaniom poddano m.in. wskaźniki moralności płatniczej PMI, wskaźniki finansowe zawarte w ostatnich dostępnych sprawozdaniach oraz bazę relacyjną powiązań korporacyjnych i osobowych.

Dun & Bradstreet weryfikuje co pół roku kondycję finansową firm. Certyfikat Wiarygodności Biznesowej przyznawany jest na rok.

Zobacz certyfikat

 

Certyfikat zgodności z polskimi przepisami dla systemu Sage ERP X3

Sage ERP X3 otrzymał rekomendacje od Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy oraz certyfikat potwierdzający zgodność oprogramowania z polskimi przepisami.

Wydanie certyfikatu poprzedzone zostało dogłębną analizą przeprowadzoną przez ekspertów Instytutu. Potwierdziła ona, że zastosowane w systemie informatycznym Sage ERP X3 algorytmy obliczeniowe i funkcje umożliwiają prawidłowe rozliczenia podatku dochodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.) według stanu na dzień 1 września 2011 r. oraz prawidłowe dokumentowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie podatku od towarów i usług, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 ze zm.), według stanu prawnego na dzień 1 września 2011 r. Ponadto, przeprowadzony audyt potwierdził także, że Sage ERP X3 jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223), według stanu na dzień 1 września 2011 r.

Certyfikat wydany przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy potwierdza nie tylko zgodność systemu Sage ERP X3 z polskimi przepisami, ale wskazuje również na wysoką jakość oprogramowania.

Sage ERP X3 jest rozwiązaniem dedykowanym dla przedsiębiorstw i grup firm o złożonych potrzebach. Pozwala na działanie w różnych językach i systemach legislacyjnych. Ponad 165 000 użytkowników, reprezentujących 3 000 klientów na całym świecie, już wybrało Sage ERP X3, ponieważ jest prosty w użyciu, szybki we wdrożeniu i przynoszący zyski. Od ponad 10 lat Sage ERP X3 jest sprawdzonym i kompletnym rozwiązaniem ERP, skierowanym do wyższego średniego segmentu i dla dużych przedsiębiorstw. Odpowiada na specyficzne wymagania różnych gałęzi przemysłu, od produkcji, przez dystrybucję, sprzedaż i usługi oraz wiele innych.

Sage ERP X3 jest obecny w 53 krajach i skupia sieć 1500 konsultantów Sage i 200 partnerów biznesowych. Jako rozwiązanie dla rynku polskiego, Sage ERP X3 oferuje bezpieczeństwo pracy i dostosowanie do lokalnych wymagań. Wspiera wszystkie obszary biznesowe: finanse, sprzedaż, magazyny, logistykę, produkcję. To globalne rozwiązanie ze wszystkimi atutami nowoczesnych systemów ERP.

Zobacz stronę Sage ERP X3