Rośnij
Z
nami!

EuroCert EuroCert

Intuicyjne prowadzenie uproszczonej księgowości wraz z rozliczeniem wynagrodzeń Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowść przeznaczony do prowadzenia każdej formy uproszczonej księgowości. Dzięki rozszerzeniu funkcjonalności o moduł Płace, będziesz mieć możliwość rozliczania płac zatrudnionym pracownikom. Automatyzuje podstawowe czynności, dzięki czemu poprawia efektywność codziennych działań. Bieżące aktualizacje programu dostępne w abonamencie zapewnią firmie bezpieczeństwo prawno-podatkowe. Kupując Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowść w formie subskrypcji w cenie zakupu otrzymasz dodatkowo: pakiet e-Box, który składa się z aplikacji e-Dokumenty i e-Deklaracje, zapewniając obsługę e-deklaracji, e-faktur oraz e-przelewów; Raporty graficzne, które pozwalają tworzyć dowolne, czytelne wykresy i prezentować w prosty sposób potrzebne dane. Do oprogramowania Sage Symfonia Start 2.0 Mała Księgowość dodawana jest licencja Pervasive 12.