System Forte Drukuj

Firmom, posiadajcym rozbudowane procedury i zoone procesy biznesowe proponujemy System Zarzdzania Forte ? zaawansowane narzdzie klasy ERP pozwalajce osign przedsibiorstwom trwae i wymierne korzyci biznesowe.

To funkcjonalne i elastyczne rozwizanie usprawnia dziaanie firmy w kluczowych, dla jej dziaalnoci operacyjnej, obszarach. Kompleksowe i skalowalne rozwizania Forte przyczyniaj si do wzrostu efektywnoci i optymalizacji zasobw oraz kosztw funkcjonowania wikszej organizacji. Dostarczaj spjn informacj zarzdcz oraz pozwalaj elastycznie reagowa na zmiany rynkowe.

System Zarzdzania Forte jest zintegrowanym systemem o budowie moduowej, ktry obejmuje swoim zakresem strategiczne obszary i procesy w organizacji - finanse, analizy i zarzdzanie informacj, sprzeda i relacje z klientami, zarzdzanie zasobami: majtkiem przedsibiorstwa i kapitaem ludzkim. Zaawansowane rozwizania pozwalaj na bezpieczny rozwj systemu wraz z rosncymi potrzebami firmy, integracj z innymi systemami oraz tworzenie nowych raportw i zestawie dostosowanych do specyfiki i potrzeb firmy.

Korzyci dla przedsibiorstwa decydujcego si na System Zarzdzania Forte:

System Zarzdzania Forte automatyzuje wiele typowych czynnoci biznesowych, jest najbardziej przyjazny uytkownikowi w segmencie rednich i duych firm, pozwala na szybkie wdroenie si do pracy z systemem. atwo go dopasowa do indywidualnych potrzeb czy specyficznych procesw zachodzcych w firmie. Jest w peni otwarty na rozwizania zewntrzne oraz zintegrowany ze rodowiskiem pracy (MS Office, Outlook, Lotus i in.)

Zapewnia wysoki poziom bezpieczestwa danych przedsibiorstwa a dziki wykorzystaniu platformy Microsoft SQL Server jest systemem skalowalnym, dziki czemu atwo go dostosowa do indywidualnych potrzeb przedsibiorstwa, bezpieczny sposb rozwija wraz z rosncymi potrzebami firmy, integrowa z innymi systemami jak te tworzy nowe raporty i zestawienia pod specyficzne potrzeby firmy.
Nowoczesne technologie informatyczne wykorzystane przy tworzeniu rozwizania i jego elementw zapewniaj ich wysok jako, wydajno oraz bezpieczestwo.

Wybierz korzyci Systemu Forte dla siebie

Zarzd:

 • wsparcie procesu podejmowania decyzji strategicznych
 • bezpieczestwo prawno-podatkowe firmy
 • wiarygodna i aktualna informacja o majtku i przebiegu procesw biznesowych w przedsibiorstwie
 • efektywne zarzdzanie finansami
 • optymalizacja kosztw dziaalnoci operacyjnej,
 • wzrost wydajnoci pracy dziaw biznesowych przedsibiorstwa: finansowych, personalnych, handlowych, administracji, IT
 • wzrost wiadomoci celw biznesowych wrd pracownikw i efektywne zarzdzanie wiedz przedsibiorstwa.

Manager / kadra zarzdzajca:

 • efektywne zarzdzanie przydzielonym obszarem odpowiedzialnoci i skuteczne narzdzia kontroli
 • wysoki poziom bezpieczestwa operacji, dostpu do danych
 • wsparcie w podejmowaniu decyzji
 • wiarygodna, szybko dostpna i aktualna informacja o zarzdzanym obszarze, wykorzystaniu zasobw, stopniu realizacji procesw biznesowych
 • jedno wiarygodne rdo wiedzy o dokumentach i szybki dostp do dokumentw
 • elastyczne zarzdzanie polityk sprzeday oraz skuteczny nadzr nad zespoem handlowym w oparciu o predefiniowane raporty i zestawienia,
 • kompleksowa informacj i skuteczna kontrola rozlicze z kontrahentami,
 • przejrzysta, bieca kontrola kosztw pracy


Ekspert / specjalista:

 • automatyzacja wielu typowych dziaa i procesw biznesowych
 • wiarygodna i dostpna na bieco informacja o realizacji zada, kontrahentach, statusie operacji
 • przejrzysto procesw i operacji
 • intuicyjna obsuga, przyjazno i ergonomia
 • atwe wyszukiwanie potrzebnych danych w systemie
 • praca z dokumentami elektronicznymi


Struktury IT:

 • wysoki poziom bezpieczestwa
 • scentralizowane zarzdzanie systemem
 • elastyczny system praw dostpu
 • kontrola statusw uytkownikw
 • niskie koszty utrzymania systemu
 • wsparcie w zakresie ewidencji i zarzdzania majtkiem IT
 • usprawnienie pracy dziaw IT (Help Desk IT)
 • obnienie ryzyka duych awarii w obszarze IT


Struktury finansowe:

 • kompleksowe wsparcie obszaru finansowego i analitycznego
 • kontrola rentownoci transakcji
 • zarzdzanie pynnoci finansow, bieca kontrola pynnoci finansowej firmy
 • automatyzacja standardowych czynnoci
 • obrt krajowy w walucie
 • obnienie kosztw zwizanych z fakturowaniem i archiwizacj dokumentw
 • usprawnione zarzdzanie i kontrola obiegu faktur w firmie


Struktury HR:

 • narzdzia realizacji strategii zarzdzania zasobami ludzkimi
 • przejrzysta, bieca kontrola kosztw pracy,
 • rzetelno, wiarygodno i bezpieczestwo danych kadrowo-pacowych
 • uproszczony proces kadrowy m.in.: elastyczne zarzdzanie listami pac, wiele zdefiniowanych w systemie podstawowych elementw kadrowo-pacowych
 • szybkie naliczanie danych pacowych
 • uatwiona korespondencja z pracownikiem
 • analiza danych pacowych w oparciu o wymiary analityczne
 • wsppraca z popularnymi na rynku rejestratorami czasu pracy np.: Unicard, AKCES CARD, HSK, Insoft i in.
 • automatyczna obsuga i kontrola wysokoci potrce od wynagrodze
 • moliwo korygowania danych pacowych w zamknitych okresach nawet po zoeniu deklaracji do ZUS
 • efektywne wsparcie firm o duym zatrudnieniu lub o zoonej strukturze organizacyjnej


Struktury administracji:

 • wsparcie w ewidencji i kontroli rodkw trwaych i wyposaenia
 • uproszczenie i usprawnienie obsugi zamwie wewntrzfirmowych
 • optymalizacja kosztw zamwie wewntrznych
 • usprawnienie pracy dziau administracji
 • kontrola wydatkw na pojazdy firmowe
 • elastyczne zarzdzanie kosztami rozmw telefonicznych i rozliczanie billingw pracownikw

Struktura FORTE

Jeli jestecie Pastwo zainteresowani lini programw Systemu Forte i chcielibycie otrzyma wicej informacji, prosimy o kontakt.