System Forte Drukuj

Firmom, posiadającym rozbudowane procedury i złożone procesy biznesowe proponujemy System Zarządzania Forte – zaawansowane narzędzie klasy ERP pozwalające osiągnąć przedsiębiorstwom trwałe i wymierne korzyści biznesowe.

To funkcjonalne i elastyczne rozwiązanie usprawnia działanie firmy w kluczowych, dla jej działalności operacyjnej, obszarach. Kompleksowe i skalowalne rozwiązania Forte przyczyniają się do wzrostu efektywności i optymalizacji zasobów oraz kosztów funkcjonowania większej organizacji. Dostarczają spójną informację zarządczą oraz pozwalają elastycznie reagować na zmiany rynkowe.

System Zarządzania Forte jest zintegrowanym systemem o budowie modułowej, który obejmuje swoim zakresem strategiczne obszary i procesy w organizacji - finanse, analizy i zarządzanie informacją, sprzedaż i relacje z klientami, zarządzanie zasobami: majątkiem przedsiębiorstwa i kapitałem ludzkim. Zaawansowane rozwiązania pozwalają na bezpieczny rozwój systemu wraz z rosnącymi potrzebami firmy, integrację z innymi systemami oraz tworzenie nowych raportów i zestawień dostosowanych do specyfiki i potrzeb firmy.

Korzyści dla przedsiębiorstwa decydującego się na System Zarządzania Forte:

System Zarządzania Forte automatyzuje wiele typowych czynności biznesowych, jest najbardziej przyjazny użytkownikowi w segmencie średnich i dużych firm, pozwala na szybkie wdrożenie się do pracy z systemem. Łatwo go dopasować do indywidualnych potrzeb czy specyficznych procesów zachodzących w firmie. Jest w pełni otwarty na rozwiązania zewnętrzne oraz zintegrowany ze środowiskiem pracy (MS Office, Outlook, Lotus i in.)

Zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych przedsiębiorstwa a dzięki wykorzystaniu platformy Microsoft SQL Server jest systemem skalowalnym, dzięki czemu łatwo go dostosować do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa, bezpieczny sposób rozwijać wraz z rosnącymi potrzebami firmy, integrować z innymi systemami jak też tworzyć nowe raporty i zestawienia pod specyficzne potrzeby firmy.
Nowoczesne technologie informatyczne wykorzystane przy tworzeniu rozwiązania i jego elementów zapewniają ich wysoką jakość, wydajność oraz bezpieczeństwo.

 

Wybierz korzyści Systemu Forte dla siebie

Zarząd:

 • wsparcie procesu podejmowania decyzji strategicznych
 • bezpieczeństwo prawno-podatkowe firmy
 • wiarygodna i aktualna informacja o majątku i przebiegu procesów biznesowych w przedsiębiorstwie
 • efektywne zarządzanie finansami
 • optymalizacja kosztów działalności operacyjnej,
 • wzrost wydajności pracy działów biznesowych przedsiębiorstwa: finansowych, personalnych, handlowych, administracji, IT
 • wzrost świadomości celów biznesowych wśród pracowników i efektywne zarządzanie wiedzą przedsiębiorstwa.

Manager / kadra zarządzająca:

 • efektywne zarządzanie przydzielonym obszarem odpowiedzialności i skuteczne narzędzia kontroli
 • wysoki poziom bezpieczeństwa operacji, dostępu do danych
 • wsparcie w podejmowaniu decyzji
 • wiarygodna, szybko dostępna i aktualna informacja o zarządzanym obszarze, wykorzystaniu zasobów, stopniu realizacji procesów biznesowych
 • jedno wiarygodne źródło wiedzy o dokumentach i szybki dostęp do dokumentów
 • elastyczne zarządzanie polityką sprzedaży oraz skuteczny nadzór nad zespołem handlowym w oparciu o predefiniowane raporty i zestawienia,
 • kompleksowa informację i skuteczna kontrola rozliczeń z kontrahentami,
 • przejrzysta, bieżąca kontrola kosztów pracy


Ekspert / specjalista:

 • automatyzacja wielu typowych działań i procesów biznesowych
 • wiarygodna i dostępna na bieżąco informacja o realizacji zadań, kontrahentach, statusie operacji
 • przejrzystość procesów i operacji
 • intuicyjna obsługa, przyjazność i ergonomia
 • łatwe wyszukiwanie potrzebnych danych w systemie
 • praca z dokumentami elektronicznymi


Struktury IT:

 • wysoki poziom bezpieczeństwa
 • scentralizowane zarządzanie systemem
 • elastyczny system praw dostępu
 • kontrola statusów użytkowników
 • niskie koszty utrzymania systemu
 • wsparcie w zakresie ewidencji i zarządzania majątkiem IT
 • usprawnienie pracy działów IT (Help Desk IT)
 • obniżenie ryzyka dużych awarii w obszarze IT


Struktury finansowe:

 • kompleksowe wsparcie obszaru finansowego i analitycznego
 • kontrola rentowności transakcji
 • zarządzanie płynnością finansową, bieżąca kontrola płynności finansowej firmy
 • automatyzacja standardowych czynności
 • obrót krajowy w walucie
 • obniżenie kosztów związanych z fakturowaniem i archiwizacją dokumentów
 • usprawnione zarządzanie i kontrola obiegu faktur w firmie


Struktury HR:

 • narzędzia realizacji strategii zarządzania zasobami ludzkimi
 • przejrzysta, bieżąca kontrola kosztów pracy,
 • rzetelność, wiarygodność i bezpieczeństwo danych kadrowo-płacowych
 • uproszczony proces kadrowy m.in.: elastyczne zarządzanie listami płac, wiele zdefiniowanych w systemie podstawowych elementów kadrowo-płacowych
 • szybkie naliczanie danych płacowych
 • ułatwiona korespondencja z pracownikiem
 • analiza danych płacowych w oparciu o wymiary analityczne
 • współpraca z popularnymi na rynku rejestratorami czasu pracy np.: Unicard, AKCES CARD, HSK, Insoft i in.
 • automatyczna obsługa i kontrola wysokości potrąceń od wynagrodzeń
 • możliwość korygowania danych płacowych w zamkniętych okresach nawet po złożeniu deklaracji do ZUS
 • efektywne wsparcie firm o dużym zatrudnieniu lub o złożonej strukturze organizacyjnej


Struktury administracji:

 • wsparcie w ewidencji i kontroli środków trwałych i wyposażenia
 • uproszczenie i usprawnienie obsługi zamówień wewnątrzfirmowych
 • optymalizacja kosztów zamówień wewnętrznych
 • usprawnienie pracy działu administracji
 • kontrola wydatków na pojazdy firmowe
 • elastyczne zarządzanie kosztami rozmów telefonicznych i rozliczanie billingów pracowników

 

Struktura FORTE

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani linią programów Systemu Forte i chcielibyście otrzymać więcej informacji, prosimy o kontakt.