Oferta standardowych rozwiązań dodatkowych


System Zarządzania Forte i System Symfonia mają spore możliwości dostosowywania programów do potrzeb klienta.

Oferujemy możliwość stworzenia dodatkowych funkcji, zestawień i raportów których nie ma w standardowej wersji oprogramowania, a pozwolą one usprawnić pracę waszej firmy i lepiej wykorzystać możliwości oprogramowania.Jeśli posiadacie Państwo któryś z modułów Systemu Zarządzania Forte lub Systemu Symfonia, a potrzebna jest Wam jakaś dodatkowa funkcja lub zestawienie prosimy o kontakt telefoniczny bądź też e-mail. Na podstawie specyfikacji zostanie przygotowana i odesłana do Państwa oferta cenowa na wykonanie dodatku wg indywidualnego zamówienia.


Formularz zamówienia:

Zlecenie wykonania lub modyfikacji rozwiązania dodatkowego - PDF, DOCEksport przelewów

Raport pozwala na generowanie Elektronicznych Poleceń Przelewu na podstawie zobowiązań złotówkowych (PLN).

Rozwiązanie jest przeznaczone dla modułów Finanse i Księgowość (FK) oraz Kadry i Płace (KD) systemów SYMFONIA oraz FORTE, a także dla modułu Płace (PL) systemu SYMFONIA.
Więcej…
 
Import wyciągów

Raport generuje dokument wyciągu bankowego (w buforze programu FK) na podstawie plików z programów bankowych lub plików dostarczanych przez bank. Rozwiązanie pozwala zaimportować standardowy wyciąg bankowy, dekretując jednocześnie zapisy na odpowiednie konta według określonego algorytmu.

Rozwiązanie jest przeznaczone dla modułu Finanse i Księgowość (FK) systemów SYMFONIA oraz FORTE.
Więcej…
 
Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów

Oferowane rozwiązanie skierowane jest do wszystkich firm, które prowadząc pełną księgowość, dokonują rozliczania w czasie kosztów, których zgodnie z Ustawą o Rachunkowości nie można jednorazowo ująć w kosztach działalności (rozliczenia międzyokresowe kosztów czynnych oraz biernych). Przykładem zastosowania modułu może być rozliczanie kosztów zakupu prenumerat, polis ubezpieczeniowych, gwarancji bankowych czy też kaucji gwarancyjnych.

Rozwiązanie jest przeznaczone dla modułu Finanse i Księgowość (FK) systemów SYMFONIA oraz FORTE.

Więcej…
 
Struktura czasowa rozrachunków

Raport umożliwia tworzenie zestawienia rozrachunków na zadany dzień, w podziale na dowolne okresy określone przez użytkownika.

Rozwiązanie jest przeznaczone dla modułu Finanse i Księgowość (FK) systemów SYMFONIA oraz FORTE.
Więcej…
 
Zaawansowane paski wynagrodzeń

Rozwiązanie umożliwia wydruk lub elektroniczną wysyłkę pasków wynagrodzeń pracowników. Rozwiązanie dostępne jest w trzech wersjach:

Rozwiązanie jest przeznaczone dla modułu Kadry i Płace (KD) systemów SYMFONIA oraz FORTE.
Więcej…
 
Nierozliczone należności kontrahenta

Po wybraniu kontrahenta w dokumencie sprzedaży automatycznie pojawia się okno informujące o przeterminowanych należnościach kontrahenta (nierozliczonych dokumentach sprzedaży).

Rozwiązanie jest przeznaczone dla modułu Handel (HM) systemów SYMFONIA oraz FORTE oraz modułu Symfonia Faktura (FP).
Więcej…
 
Nierozliczone dokumenty - info na fakturze

Umieszczenie na wydruku dokumentu sprzedaży informacji o nierozliczonych, przeterminowanych dokumentach kontrahenta.

Rozwiązanie jest przeznaczone dla modułu Handel (HM) systemów SYMFONIA oraz FORTE oraz modułu Symfonia Faktura (FP).
Więcej…
 
Import kursów średnich walut NBP

Raport umożliwia pobranie ze strony www.nbp.pl bieżącej oraz historycznych tabel kursów średnich NBP i ich automatyczną aktualizację w programie.

Rozwiązanie jest przeznaczone dla modułów Finanse i Księgowość (FK) oraz Handel (HM) systemów SYMFONIA oraz FORTE.

Rozwiązanie jest przeznaczone dla modułów Finanse i Księgowość (FK) oraz Handel (HM) systemów SYMFONIA oraz FORTE.

Więcej…
 
Blokada sprzedaży/zamówień

Rozwiązanie umożliwia automatyczne blokowanie możliwości rejestrowania dokumentów sprzedaży i/lub zamówień obcych, po przekroczeniu określonego progu kwotowego i/lub czasowego nierozliczonych dokumentów kontrahenta. Możliwość pojedynczego odblokowania dokumentu jednorazowym hasłem „kierownika”.

Rozwiązanie jest przeznaczone dla modułu Handel (HM) systemów SYMFONIA oraz FORTE.
Więcej…
 
Auto wysyłka e-maila z załącznikami

Automatyczna wysyłka e-mailem na adres kontrahenta (bez programu pocztowego) załączników do dokumentów, np. atestów do produktów zawartych na dokumentach WZ.

Rozwiązanie jest przeznaczone dla modułu Handel (HM) systemów SYMFONIA oraz FORTE oraz modułu Symfonia Faktura (FP).
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3